ตารางอบรม
ตารางอบรม

รูปตารางฝึกอบรม

บริษัท ทีเอ็ม โบรคเกอร์ จำกัด มีโปรแกรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของสมาชิก ไม่ว่าจะเป็น การอบรม สัมมนา การทำ Work shop การเรียนการสอนแบบ Classroom และระบบ Online ทั้งในรูปแบบของ VDO / VDO Conference

โดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมเรื่องการสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย/นายหน้าประกันชีวิต การจัดติวเนื้อหา การจัดติวข้อสอบ การจัดสอบฯ การต่ออายุใบอนุญาตฯ  (Classroom) นอกจากนี้ทาง TM Broker ยังมีการจัดอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ อาทิเช่น ก้าวแรกสู่นักขายประกันชีวิต /นักขายมืออาชีพ (Online MKT) /ทักษะการขายแบบคุณภาพ /Technical Coaching /เทคนิคการขายให้ประสบความสำเร็จ/การสร้างทีม และอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของนายหน้าให้ครบรอบด้าน ให้สมาชิกก้าวเข้าสู่การเป็นนักขายมืออาชีพในอนาคตต่อไป